RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych

(zgodne z art. 5. RODO)

Zachowanie poufności danych jest dla Fitness Club PULS niezwykle ważne. Chcemy, aby każdy nasz klient –klubowicz wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. 

 1. Administratorem danych osobowych jest Fitness Club PULS Iwona Maniszewska, 78-600 Wałcz, ul .Budowlanych 10 ,NIP 764 183 19 39

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane osobowe dotyczą.

 1. Dostęp do danych mają tylko upoważnieni pracownicy naszej firmy .Nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi  w celach marketingowych z innymi podmiotami

 1. Dane osobowe są zbierane w celu potwierdzenia uczestnictwa w Klubie Fitness i umożliwiają kontakt z klientami Klubu. Powierzone nam przez Ciebie dane będziemy wykorzystywać w celu informowania Cię o naszych nowych zajęciach ,zmianach w grafiku zajęć, zbliżających się promocjach dot. naszych usług oraz w celu informowania Cię o szczegółach dotyczących produktów w naszym sklepie oatakże o nowych usługach wprowadzanych przez nasz klub

 1. Dane osobowe są adekwatne i ograniczone do tego, co niezbędne, aby realizować cele ich przetwarzania. Dane ,które nam przekazałeś : imię,nazwisko, adres zamieszkania, adres email , numer telefonu, pesel

 1. Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.

 1. Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację Klienta. W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym ,które Twoje dane osobowe przechowywujemy . Aby to zrobić skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na biuro@pulsfitness.pl . Na ten sam adres prosimy o maila w sprawie poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są niepoprawne lub wymagają  uzupełnienia.

 1. Czas przechowywania danych powiązany jest z członkostwem w Klubie, nie dłużej, niż 24  miesięcy po ostatnim opłaconym miesiącu.

 1. Klient w każdym czasie ma prawo usunięcia swoich danych z bazy danych Klubu („prawo do bycia zapomnianym”). Taka sytuacja spowoduje usunięcia klienta z członkostwa w klubie i ograniczy jego dostęp do naszych usług.

 1. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem użyciem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem.

 1. Każdy klient może zrezygnować z otrzymywania od nas materiałów marketingu bezpośredniego zgłaszając ten fakt drogą mailową na adres biuro@pulsfitness.pl

Administrator danych osobowych: Fitness Club PULS Iwona Maniszewska

Inspektor ochrony danych osobowych: Artur Balwierz

tel. 67 259 7126  lub 733386666 , e-mail  :  biuro@pulsfitness.pl